Fundacja Jedyna Taka powstała z myślą o integracji społecznej, zmianie wizerunku osób z niepełnosprawnością, w tym w szczególności kobiet.

Fundacja Jedyna Taka została powołana do życia przez dwie niepełnosprawne mamy, które chcą zwrócić uwagę na sprawy kobiet niepełnosprawnych w społeczeństwie. Chcemy pokazać piękno, zaradność, kreatywność oraz radość jaką czerpią z macierzyństwa niepełnosprawne kobiety.

Celami statutowym Fundacji jest:

  • Promowanie osób z niepełnosprawnością oraz zmiana wizerunku osób niepełnosprawnych w tym w szczególności kobiet na szczeblu lokalnym, krajowym, międzynarodowym;
  • Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością;
  • Działalność naukowa, kulturalna, informacyjna, sportowa, oświatowa oraz edukacyjna realizowana na rzecz podnoszenia kwalifikacji obywateli Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
  • Promowanie i wspieranie działalności rekreacyjno-sportowej obywateli Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;